Samen naar een circulaire economie voor verpakkingen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. Eén van de gemaakte afspraken is dat de VNG en Verpact samen het Platform Ketenoptimalisatie vormen (PKO).

Wat is platform ketenoptimalisatie?

Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP) vast. Besluiten van het PKO zijn bindend voor AFV, VNG en individuele gemeenten. PKO besluiten en andere relevante informatie voor gemeenten worden gepubliceerd op deze website. In de Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Besluiten van het PKO zijn bindend voor Verpact en VNG
PKO monitort en evalueert de afspraken van de ketenovereenkomst

Campagne Recycleklaar

Binnen het PKO is ook afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal opnieuw onder de aandacht te brengen. De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD, Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van IenW, Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden. Bronscheidingsgemeenten kunnen op www.recycleklaar.nl digitale middelen downloaden om in te zetten binnen de gemeente.

Bekijk recycleklaar.nl