Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP)

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen.

Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken door onder andere het PKO.

Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het PKO opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking weer van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.

Het UMP is gepubliceerd op www.umpverpakkingen.nl.