Actualiteiten

Bekijk hier het overzicht van alle actualiteiten.

Analyse van het kosten- en samenstellingsonderzoek PMD; respons en aandeel

In 2021 en 2022 is, in opdracht van het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), een kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) voor PMD uitgevoerd onder bronscheidende en nascheidende gemeenten.

Lees meer...

Nieuwsbrief gemeenten december: besluiten PKO

Graag informeren we u over de besluiten uit het PKO overleg van december 2022. VNG . In de nieuwsbrief: akkoord over vergoeding openbare prullenbakken, afspraken glas OPK en EPS voor 2023 en verbeteropties inzameling en beoordeling.

Lees meer...

Akkoord over vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken.

Lees meer...

Nieuwsbrief Recycleklaar: Deze zomer plastic fantastic?

De inzameling van glas, papier/karton, metaal en hout gaan goed! 82% van alle verpakkingen in Nederland wordt inmiddels gerecycled.

Lees meer...

Voorlopig voorschot Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben in het PKO een akkoord bereikt over een voorlopig voorschot van € 218,- per ton geaccepteerd PMD voor gemeenten in het bronscheidingsmodel.

Lees meer...

3.0 versie beoordelingsprotocol PMD

Het beoordelen van brongescheiden PMD vindt niet overal eenduidig plaats. Er is daarbij sprake van behoorlijke verschillen tussen verschillende overslaglocaties.

Lees meer...

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel

De inzamelvergoeding voor het nascheidingsmodel is voor 2022 vastgesteld op € 10,83 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

Lees meer...