3.0 versie beoordelingsprotocol PMD

donderdag 30 december 2021

Het beoordelen van brongescheiden PMD vindt niet overal eenduidig plaats. Er is daarbij sprake van behoorlijke verschillen tussen verschillende overslaglocaties.

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een aangepast beoordelingsprotocol dat moet zorgen voor een correcte, objectieve en eenduidige beoordeling. Op maandag 13 december heeft het PKO dit nieuwe beoordelingsprotocol vastgesteld. Dit protocol vervangt eerdere protocollen en wordt vanaf 1 januari 2022 landelijk gebruikt voor de beoordeling van PMD.

In de nieuwe versie van het protocol worden voor alle overslaglocaties in Nederland standaard minimale eisen gesteld waaraan de locaties moeten voldoen. Daarnaast wordt acceptanten meer ondersteuning geboden zodat zij het ingezamelde PMD zo goed mogelijk visueel kunnen beoordelen. Door de acceptant meer hulpmiddelen en ondersteuning te bieden bij de beoordeling wordt gestreefd naar een meer objectieve beoordeling; visuele beoordeling waarbij maximaal 15% stoorstromen per vracht het uitgangspunt is. Voor verdere professionalisering wordt in 2022 een keurmeesterschap geïntroduceerd waarvoor iedere acceptant zich dient te certificeren.

De overslaglocaties voor PMD zijn gecontracteerd door Nedvang of RKN, zij stemmen op korte termijn de nieuwe afspraken met de overslaglocaties af zodat deze zo snel mogelijk op basis van het vernieuwde protocol kunnen werken.