Kwaliteitsverbetering PMD

Wanneer een gemeente kiest voor brongescheiden inzameling van PMD verpakkingen (plastic, metaal en drankenkartons), is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. In de Ketenovereenkomst is als uitgangspunt vastgelegd dat ingezameld PMD materiaal voor 85% uit PMD verpakkingen bestaat en voor 15% stoorstoffen mag bevatten. Het streven is om het aandeel stoorstoffen verder naar beneden te brengen.

Aandacht voor kwaliteitsverbetering

Uit samenstellingsonderzoeken blijkt dat er gemiddeld meer dan 15% stoorstoffen in het PMD zitten. Veel voorkomende stoorstoffen zijn: restafval, volle verpakkingen en eten(sresten), grote stukken folie, textiel en papier en karton. Te veel stoorstoffen zorgen voor problemen bij de verwerking van het ingezamelde PMD (machines die vastlopen of defect raken) en maken het  PMD minder geschikt voor recycling. Om deze reden is afgesproken om PMD materiaal met meer dan 15% stoorstoffen af te keuren voor sortering. Aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde PMD verpakkingen is dan ook van belang om zo meer verpakkingen te kunnen re.

Op deze pagina staan tips voor gemeenten om de kwaliteit van brongescheiden PMD te verbeteren. Gaandeweg publiceert het PKO instructies, onderzoeksrapporten en organiseert zij webinars om gemeenten en inzameldiensten te voorzien van de meest recente inzichten.

Regionale kwaliteitsverbetering PMD

Het PKO is gestart met het uitvoeren van het optimalisatieplan PMD waarbij wordt ingezet op vermindering van het aandeel stoorstoffen en verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde PMD verpakkingen.

Regionaal zijn er grote verschillen in: wijze van inzameling, type afvalbeleid en organisatie van de inzamellogistiek. Om deze redenen gaat het PKO uit van maatwerk. Per regio wordt bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn en op welke manier deze maatregelen worden uitgewerkt. Samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is vereist om te komen tot de optimalisatie van de ingezamelde PMD verpakkingen. Nedvang en RKN nemen hierin het voortouw en benaderen gemeenten waar een optimalisatieslag gewenst is. Als u voornemens bent te werken aan verbetering van de PMD kwaliteit in uw gemeente, kunt u hiervoor de accountmanagers van Nedvang of RKN benaderen.

Webinar PKO/VANG webinar: Aandacht voor kwaliteit PMD (17-06-2021)

In dit webinar worden de afspraken rondom PMD inzameling uitgelegd en het belang van kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt een voorbeeld verbeterplan van de gemeente Rijssen-Holten gepresenteerd.

Rapportages

De onderstaande rapportages geeft een gemeente handvatten om de kwaliteit van brongescheiden PMD te verbeteren.

  • Bundeling van bestaande onderzoeken naar de kwaliteitsverbetering van PMD (PMD: Handvatten voor kwaliteitsverbetering, Stantec, 27-08-2020 );
  • Handreiking voor gemeenten bij het optimaliseren van de kwaliteit van het door hen aan de bron ingezameld PMD (Handreiking “Aandacht voor kwaliteit van PMD”, IPR Normag, 13-07-2021).

Voor vragen over de kwaliteit van het PMD materiaal in uw gemeente kunt u contact opnemen met de accountmanagers van Nedvang of RKN.