Inzamelvergoeding nascheidingsmodel

woensdag 29 december 2021

De inzamelvergoeding voor het nascheidingsmodel is voor 2022 vastgesteld op € 10,83 per ton ingezameld, na te scheiden restafval. Voor het bepalen van deze vergoeding is dezelfde methodiek gehanteerd als bij de berekening van de inzamelvergoeding 2021.