Nieuwsbrief gemeenten december: besluiten PKO

vrijdag 23 december 2022

Akkoord over vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Deze wordt vanaf 2024 structureel ingericht. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt een vergoeding van 0,76 EUR per inwoner. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal. 

Lees hier de hele nieuwsbrief.