Campagne Recycleklaar

Binnen het PKO is ook afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal opnieuw onder de aandacht te brengen. De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD, Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van IenW, Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden. Bronscheidingsgemeenten kunnen op www.recycleklaar.nl digitale middelen downloaden om in te zetten binnen de gemeente.

Bekijk recycleklaar.nl